دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • کتابخانه مرکزی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • تور مجازی

برترین‌های پایگاه

:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دسترسی خارج از دانشگاه ( 5221 بازدید)
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 3929 بازدید)
akhbar ( 432 بازدید)
yaser ghahremani ( 428 بازدید)
create organization email ( 409 بازدید)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 373 بازدید)
خبر اصلی ( 360 بازدید)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 315 بازدید)
آموزش ( 255 بازدید)
گارگاه ( 246 بازدید)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 241 بازدید)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 240 بازدید)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 204 بازدید)
خوش آمدید ( 91 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه ( 539 چاپ)
دسترسی خارج از دانشگاه ( 125 چاپ)
بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه ( 66 چاپ)
آموزش ( 61 چاپ)
akhbar ( 59 چاپ)
خبر اصلی ( 52 چاپ)
Follow all the latest news from Syria, as the conflict deepens ( 49 چاپ)
yaser ghahremani ( 47 چاپ)
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ( 45 چاپ)
create organization email ( 43 چاپ)
خوش آمدید ( 37 چاپ)
برگزاری مانور زلزله در شهرستان شهریار ( 35 چاپ)
گارگاه ( 11 چاپ)
سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر